32-540 Trzebinia,
ul. Grunwaldzka 67
tel. 515 483 377
Dzień otwarty 07.06.2019 godz. 14-17
Zapraszamy rodziców i opiekunów razem z dziećmi, aby mogli zapoznac się z naszą oferta edykacyjną
Dzień otwarty 07.06.2019 godz. 14-17
Zapraszamy rodziców i opiekunów razem z dziećmi, aby mogli zapoznac się z naszą oferta edykacyjną
Dzień otwarty 07.06.2019 godz. 14-17
Zapraszamy rodziców i opiekunów razem z dziećmi, aby mogli zapoznac się z naszą oferta edykacyjną
Dzień otwarty 07.06.2019 godz. 14-17
Zapraszamy rodziców i opiekunów razem z dziećmi, aby mogli zapoznac się z naszą oferta edykacyjną
Dzień otwarty 07.06.2019 godz. 14-17
Zapraszamy rodziców i opiekunów razem z dziećmi, aby mogli zapoznac się z naszą oferta edykacyjną

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Witamy!

Terapeutyczne Przedszkole w Trzebini i Terapeutyczna Szkoła Podstawowa w Trzebini z siedzibą: 32-540 Trzebinia, ul. Grunwaldzka 67

 • 1
  Zajmujemy się kształceniem, wychowaniem i opieką osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych w tym dziećmi i młodzieżą z Autyzmem i zespołem Aspergera, którzy posiadają orzeczenie Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego i potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych.
 • 2
  W pracy z wychowankami wykwalifikowana kadra nauczycieli, specjalistów, terapeutów, rehabilitantów podejmuje integralne działania terapeutyczne mające na celu wyrównywanie braków i deficytów rozwojowych w zaburzonych sferach funkcjonowania społecznego każdego dziecka, zgodnie z jego potrzebami i możliwościami.
 • 3
  Proces edukacji wspomagany jest zajęciami: rewalidacyjnymi, terapeutycznymi, specjalistycznymi, rehabilitacyjnymi, korekcyjno - kompensacyjnymi. Prowadzimy: terapię SI, terapię behawioralną, terapię polisensoryczną, terapię ręki, terapię logopedyczną, terapię pedagogiczną, terapię psychologiczną, muzykoterapię, arteterapię, dogoterapię, rehabilitację ruchową, zajęcia w sali doświadczania świata, wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji alternatywnej oraz zapewniamy opiekę psychologiczno – pedagogiczną każdemu dziecku, uczniowi i jego Rodzinie , w tym prowadzimy również świetlicę szkolną.
 • 4
  Dla dzieci i młodzieży, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą uczestniczyć w grupowych zajęciach przedszkolnych i szkolnych placówka organizuje zajęcia indywidualne w domu rodzinnym dziecka wraz z zajęciami rewalidacyjno - wychowawczymi.
 • 5
  Na podstawie opinii wydanej przez Poradnię Psychologiczno–Pedagogiczną dzieci mogą również uczestniczyć w zajęciach z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 • 6
  Na podstawie opinii wydanej przez Poradnię Psychologiczno–Pedagogiczną dzieci mogą również uczestniczyć w zajęciach z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.